หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน > อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-090711ต่อ502
latitude :  18.57
longitude :  99.07
รายละเอียด :  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เดิมตั้งอยู่ ณ บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่ชาวตำบลบ้านกลาง ภาคภูมิใจและเคารพนับถือ โดยได้ร่วมมือร่วมใจดูแลพัฒนาต่อมาจากบริษัทศิริมณี จำกัด ผู้จัดสร้าง หลังจากที่บริษัทศิริมณีได้มอบไว้ให้เป็นสมบัติของจังหวัดลำพูนแล้ว อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีแห่งนี้ เริ่มมาจากที่บริษัท ศิริมณี จำกัด ได้จัดซื้อที่ดินในเขตหมู่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง จำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อพัฒนาและจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไป ในนามโครงการ ?คุ้มเทวี? ซึ่งทางผู้บริหารบริษัทฯได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นศิริมงคลกับโครงการฯและพื้นที่ จึงได้ตกลงจัดสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวีมาประดิษฐ์สถานไว้ ณ ที่หน้าโครงการฯ ซึ่งได้ให้ชื่อบริเวณนี้ว่า ?ลานเจ้าแม่? บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้โรงหล่อสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการหล่อองค์ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้อัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เข้าสู่เมืองลำพูน (หริภุญชัย) โดยได้นำองค์ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเสด็จเลียบนครหริภุญชัย (เมืองลำพูน) เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์สถาน ณ แท่นที่ประทับ ?คุ้มเทวี? วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538 เวลา 10.30 น. บริษัท ศิริมณี จำกัด ได้ทำพิธีมอบองค์อนุสาวรีย์และที่ดินลานเทวี ให้แก่จังหวัดลำพูน โดย นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์อนุสาวรีย์แห่งปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยก็ได้เด่นตระหง่าน เป็นศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพบูชาของชาวตำบลบ้านกลางตลอดมา ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการก่อสร้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อศรีคำ โดยได้มีการอัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จากบริเวณแท่นประทับด้านหน้าคุ้มเทวีเดิม มาขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับลานอนุสาวรีย์ แห่งใหม่ ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวตำบลบ้านกลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีพิธีบวงสรวง กราบไหว้ขอพร องค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และในวันครบรอบการสวรรคตตามปฏิทินจันทรคติ จะได้จัดพิธีบวงสรวงกราบไหว้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยสืบมา
การเดินทาง :  รถส่วนตัว จากแยกบิ้กซีลำพูน มาตามถนนทางหลวงหมายเลข1147 ถึงสามแยกตลาดอินทร เลี้ยวขวา มาตามถนนบ้านกลาง ดอยติ ประมาณ 3 กม.ถึงป้ายซุ้มบอกทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อยู่ด้านในศูนย์กีฬาฯ

จำนวนผู้เข้าชม :630