เขตพุทธอุทยานเขาคอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตพุทธอุทยานเขาคอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนารอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0862527395
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานท่ีสามารถศึกษาทางธรรมชาติ การปฏิบัติธรรม มีน้ำตก
การเดินทาง :  ถ้ามาถึงอำเภอนางรอง เดินทางถนนเส้นนางรอง-ละหานทราย มาถึง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนารอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีเส้นบอกทางไปยัีงอุทยานเขาคอก

จำนวนผู้เข้าชม :533