นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  สินค้าโอท็อปหมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-501-574
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์โอท็อปบ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 16 กิโลเมตร มุ่งหน้าเข้าสู่หมู่ที่ 8 บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :412