โฮมสเตย์บ้านหญ้าหน่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์บ้านหญ้าหน่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-501-574
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 8 บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหไวัดร้อยเอ็ด เป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง มีโฮสเตย์ในหมู่บ้านไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมริมน้ำบ่อพันขัน
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงบ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :477