หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > ศรีบรรพต > ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังครก ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0935809869
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านนายทนงค์ แสงเกิด มีที่นาซึ่งดำนาด้วยต้นข้าวต้นเดียว การเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลาหมอธรรมชาติ เลี้ยงหมูเคลื่อนที่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 45 กิโลเมตร จากตัวเมืองพัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม :437