ตะโกดัด บ้านแข้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตะโกดัด บ้านแข้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5,14 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0897924338
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตะโกดัด ที่สวยงาม และขึ้นชื่อ ของ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
การเดินทาง :  เส้นทาง ชัยภูมิ-ชุมแพ

จำนวนผู้เข้าชม :367