อ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองขี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองขี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง บ้านกรุงสามัคคี หมู่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044131135
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองขี เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว จุดให้บริการ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 55 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอแก้งคร้อ ประมาณ 12 กิโลเมตร วิ่งถนนหมายเลข 2359 เส้นแก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน

จำนวนผู้เข้าชม :342