หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ปง > สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  5 ม.4 ต.งิม อ.ปง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054 448 319
latitude :  19.26
longitude :  100.37
รายละเอียด :  เทศบาลตำบลงิม ได้มีการปรับปรุงบริเวณสำนักงานเทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวใน บริเวณสำนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จึงได้ดำเนินการตกแต่งพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ โดยมีการปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ทำสวนสัตว์จำลอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สระน้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกาย ถือเป็นการให้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เป็นที่จัด บริการสาธารณะสำหรับประชาชนทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจ
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอปง 79 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :73