ธาตุงาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธาตุงาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดโนนธาตุงาม หมู่ที่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0897549752
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโนธาตุงาม เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของ ต.ผักปัง ภายในวัดมีพระธาตุ 2 องค์ ตั้งอยู่ห่างกัน 27 เมตร บนเนินดินซึ่งเดิมเรียกว่า "เนินตะเล๊อะ" องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ประดิษฐานอยู่ในวัดอีกด้วย โดยมีการเฉลิมฉลองรองพระพุทธบาทและทำพิธีกราบไหว้องค์พระธาตุในวันที่ 14 และ 15 ค่ำ ในเดือน 3 ของทุกปี
การเดินทาง :  โดยรถโดยสารประจำทางสาย กรุงเทพ-เลย ,ระยอง-หนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม :351