หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สทิงพระ > ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์
ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  093 ? 3212716
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนผักอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ที่ก่อตั้งโดย คุณคำนึง สร้อยสีมาก ภายใต้การควบคุมดูแลของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ เหมาะแก่การศึกษาดูงาน โดยผลผลิตทางการเกษตรนั้น ทางคณะทรัพยากรธรรามชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้จัดหาตลาดให้ และหากมีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลท่านใดสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ ก็ต้องประสานไปยัง ม.สงขลานครินทร์โดยตรง หรือติดต่อผ่านคุณคำนึง สร้อยสีมาก เบอร์โทรศัพท์ 093 ? 3212716
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว โดยสารประจำทาง รถนำเที่ยว (นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม)

จำนวนผู้เข้าชม :311