หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สทิงพระ > กลุ่มกาละแมบ้านชะแม
กลุ่มกาละแมบ้านชะแม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มกาละแมบ้านชะแม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ที่ตั้ง 7/3 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0856291979
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มกาละแมบ้านชะแม ที่ตั้ง 7/3 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประธานกลุ่ม นางสาวประทิรัตน์ แก้วมณี โทร : 0856291979 สินค้า OTOP ได้แก่ ขนมกาละแม ขนมดู ข้าวเหนียวกวน ข้าวพองเคลือบน้ำตาล
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถรางนำเที่ยว (นักท่องเที่ยวเป็นทีม)

จำนวนผู้เข้าชม :374