หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สทิงพระ > กลุ่มเครื่องแกงบ้านชะแม
กลุ่มเครื่องแกงบ้านชะแม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มเครื่องแกงบ้านชะแม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ที่ตั้ง 1/4 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0907165063
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มเครื่องแกงบ้านชะแม ที่ตั้ง 1/4 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประธานกลุ่ม นางจำนงค์ ศรีสวัสดิ์ โทร : 0907165063 สินค้า OTOP ได้แก่ เครื่องแกงคั่ว เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงเขียวหวาน เครื่องแกงพะแนง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถรางนำเที่ยว (นักท่องเที่ยวเป็นทีม)

จำนวนผู้เข้าชม :339