วัดบางกล้วย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางกล้วย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0862815467
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จากคำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวไว้ว่าเมื่อประมาณ 300 ปี ทีผ่านมา มีพระธุดงค์ชื่อหลวงพ่อเรืองเป็นพระธุดงค์จากสำนักสงฆ์ถ้ำพระ ได้เดินทางมาธุดงค์และพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์เกาะทับ ซึ่งมีหลวงพ่อเน้ยจำพรรษาอยู่ ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ ชาวบ้านได้ให้ความเคารพนับถือท่านมาก เพราะท่านมีวิชาอาคมที่เด่นด้านเตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัย ต่อมาเมื่อหลวงพ่อเน้ยมรณะภาพลง หลวงพ่อเรืองกับหลวงพ่อปราบ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ พร้อมพระประธานองค์ใหม่และอาสนสงฆ์จนแล้วเสร็จสามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ เมื่อหลวงพ่อเรืองมรณภาพลง ขณะที่มีอายุได้ 93 ปี หลวงพ่อปราบได้นำอัฐิของหลวงพ่อเรืองใส่ผอบเซรามิคสมัยขอม บรรจุไว้ใต้ฐานพระปราธานซึ่งสร้างเป็นรูปพ่อท่านเรือง สร้างด้วยปูนทรายแร่ (อัฐิขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2543) และได้ทำการผูกพัทสีมา ในเวลาต่อมา (มีหลักฐานปรากฏให้เห็นอยู่คือลูกนิมิตประธานพร้อมเหรียญสตางค์แดงจำนวนหนึ่ง ตรงบริเวณหน้าพระประธานองค์เก่า) ปัจจุบันสำนักสงฆ์เกาะทับคือวัดบางกล้วย และพ่อท่านเรืองก็ยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ๋ที่คนในพื้นที่และคนละแวกใกล้เคียงแวะเวียนไปนมัสการอยู่ตลอดเวลา
การเดินทาง :  จากศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :319