เชียงดาวไพรเวซี่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เชียงดาวไพรเวซี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  348 หมู่ที่ 4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  091-7050909
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่พัก และอาหาร
การเดินทาง :  จากจังหวัดเชียงใหม่ ถึง ตำบลเมืองงาย ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือ รถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :883