หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ร้อยเอ็ด > สุวรรณภูมิ > สถานที่ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านหญ้าหน่อง
สถานที่ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านหญ้าหน่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านหญ้าหน่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-501-574
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยว OTPO นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงบ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :422