บ้านสวนสุมลฑา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านสวนสุมลฑา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  53 ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0818686971
latitude :  14.83
longitude :  100.27
รายละเอียด :  ดำเนินชีวิตโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การเดินทาง :  ผ่านถนนหมายเลข3030 และ ถนนหมายเลข 3303

จำนวนผู้เข้าชม :405