ฆ้องใหญ่พันดอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฆ้องใหญ่พันดอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042331621
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สัญลักษณ์หมู่บ้าน ในตำนานผาแดง-นางไอ่
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :342