กาดสลีบัวตอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาดสลีบัวตอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  กาดสลีบัวตอง ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-355270
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาล และในอำเภอสันป่าตอง
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :803