วัดศรีอรุณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีอรุณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  57 ม.5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-355270
latitude :  18.62
longitude :  98.90
รายละเอียด :  วัดสำคัญแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
การเดินทาง :  รถส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :785