วัดป่าศรีสุขเกษม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าศรีสุขเกษม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านนาห้วยยาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-525-992
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  ม.1 บ้านนาห้ววยาง ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :246