วรกรฟาร์ม แก้วมังกร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วรกรฟาร์ม แก้วมังกร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ.ยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0812797130
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การเดินทาง :  ถ.แจ้งสนิท หลัง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขต ยางน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :519