ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044634577
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านโคกพลวง เป็นหมู่บ้านที่มีการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
การเดินทาง :  ระยะทางจาก อบต.หนองโบสถ์ ถึง บ้านโคกพลวง ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :470