งานประเพณีทอดเทียนรวม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีทอดเทียนรวม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ภายในเขตตำบลอีง่อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043030334
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
การเดินทาง :  ตำบลอีง่องอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 9 กิโลเมตร เดินทางออกมาทางอำเภอเกษตรวิสัยมาประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านหนองตอ-อีง่อง คะ

จำนวนผู้เข้าชม :422