Jasmine Homestay

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  Jasmine Homestay
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 243 หมู่ที่ 14 บ้านแข้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0972171800
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีที่พักและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำตะโกดัดและวิถีชีวิตของชุมชน
การเดินทาง :  เส้นทาง ชัยภูมิ-ชุมแพ

จำนวนผู้เข้าชม :293