พรุปายอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พรุปายอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านปายอใน เป็นพื้นที่ติดต่อกัน 4 หมู่บ้าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073-719737
latitude :  6.66
longitude :  101.55
รายละเอียด :  3. พรุปายอใน (ปาโระห์) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เป็นพรุกว้างติดต่อกันไปถึง หมู่ที่4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ? พื้นที่ที่ติดกับหมู่ที่ 4 เรียกว่าพรุกะดุนง ? พื้นที่ที่ติดกับหมู่ที่ 7 เรียกว่าพรุบือแนปาแด ? พื้นที่ที่ติดกับหมู่ที่ 8 เรียกว่าพรุปายอนอก เป็นพรุที่อุดมสมบูรณ์ในอำเภอสายบุรีอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งดูนกหายากชนิดต่างๆ เช่น นกเป็ดน้ำ นกกวัก นกกระยางขาว นกกระจิบ นกกางเขน เป็นต้น
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางจากปัตตานี ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตรจากปัตตานีถึงสายบุรี จากถนนใหญ่เข้ามา ต.กะดุนงอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :368