หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > หนองหาน > วัดป่าบ้านศาลา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร
วัดป่าบ้านศาลา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าบ้านศาลา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านศาลา หมู่ที่ 21 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042148420
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :398