ล่องแพชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแพชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0862045818
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องแพชุมชน บ้านท่าเสดาะ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านไร่สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ มีจุดประสงค์เพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติอย่างชัดเจนและยั่งยืน
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวอำเภอวัดโบสถ์ ระยะทาง 18 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสายวัดโสถ์ - นาขาม

จำนวนผู้เข้าชม :410