หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > ตลาดน้ำ ชุมชนท่าพรุ 2
ตลาดน้ำ ชุมชนท่าพรุ 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำ ชุมชนท่าพรุ 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนท่าพรุ 2 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดน้ำชุมชนท่าพรุ 2 มีพ่อค้าและแม่ค้าทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล มาจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเลือกจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งตลาดน้ำชุมชนท่าพรุ 2 จะจัดหน่ายสินค้า ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. มีอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น สินค้าประเภทต่าง ๆ ให้เลือกซื้อมากมาย
การเดินทาง :  ชุมชนท่าพรุ 2

จำนวนผู้เข้าชม :314