วัดเจ้าปู่ภูเหล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจ้าปู่ภูเหล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเจ้าปู่ภูเหล็ก ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043424235
latitude :  16.05
longitude :  102.82
รายละเอียด :  เราจะสามารถพบก้อนหินที่กลายสภาพเป็นแร่เหล็กโดยทั่วบริเวณวัด ลักษณะของหินจะคล้ายศิลาแลง และมีการขุดพบวัตถุโบราณ ซึ่งกำลังอยู่ในขึ้นตอนของทางราชการ
การเดินทาง :  จากตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอกุดรัง หากออกจากตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :313