หอไตร วัดคำบอนสันติวิเวก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอไตร วัดคำบอนสันติวิเวก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หอไตรวัดคำบอนสันติวิเวก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0973191627
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็ยโบราณสถานที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางจากเทศบาลตำบลโคกกกม่วง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :354