หอไตรกลางน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอไตรกลางน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าสนามชัย หมู่ที่ 16
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-210414
latitude :