บุญธิดาฟาร์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บุญธิดาฟาร์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032483101
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่เพาะสาหร่ายพ่วงองุ่น
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโล

จำนวนผู้เข้าชม :360