ตลาดนัดชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดนัดชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดนัดชุมชน (กาดศรีหลวง) เปิดให้บริการประจำทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 15.00 ? 21.00 น. ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำสอยด้านหลังของวัดศรีหลวงฝั่งทิศตะวันตก
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์ รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :432