สวนอิงฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนอิงฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ ๙
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0973356505
latitude :  15.39
longitude :  101.97
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :117