วัดศรีเมืองคุณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีเมืองคุณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดศรีเมืองคุร บ้านเชียงพัง ม.3 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีเมืองคุณ เจดีย์ปู่ผ้าขาว บ้านเชียงพัง ม.3 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือของชาวบ้าน ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :433