หาดคลองสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดคลองสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075291012
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเล
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ บนถนนสายตรัง-สิเกา

จำนวนผู้เข้าชม :315