เขตอภัยทานวังครก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตอภัยทานวังครก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077931437
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าทุกวันมีสถานที่สำหรับให้อาหารปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับดูธรรมชาติบริเวณรอบๆ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์จากาอำเภอคีรีรัฐนิคม สู่ตำบลน้ำหัก หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :153