ศาลหลวงปู่เสือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลวงปู่เสือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพนเมือง หมู่ ๑๖ ตำบลโพนเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043659223
latitude :  15.92
longitude :  103.87
รายละเอียด :  ศาล มีอาคารจำนวน ๑ หลัง มีการก่อสร้างแบบชาวอีสาน เป็นคารปูน ๑ ชั้นมุงด้วยสังกะสี ภายในมีพระพุทธรูปองค์ประธานและพุทธรูปรอง มีฐานจุดธูปเทียน เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ ศักการะ แสดงออกถึงความเคารพบูชาต่อองค์หลวงปู่เสือ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคูเมือง
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยรถโดยสารประจำทาง มายังอำเภออาจสามารถ แล้วนั่งรถรับจ้างมายังศาลหลวงปู่เสือ หรือใช้รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :160