พระธาตุสีไคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุสีไคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพระธาตุ บ้านธาตุ หมู่ ๑๐ ตำบลโพนเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐๔๓๖๕๙๒๒๓
latitude :  15.90
longitude :  103.91
รายละเอียด :  เป็นเจดีย์เก่าแก่ ปัจจุบันได้พังลงมาเหลือเป็นกองซากอิฐ แต่ก็ยังมีประชาชนเดินทางไปสักการะอยู่เป็นประจำ และทุกๆปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ จะมีการจัดงานสงฆ์น้ำพระธาตุ
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยรถโดยสารประจำทาง ถึงอำเภออาจสามารถแล้ว นั่งรถรับจ้างมายังพระธาตุฯ

จำนวนผู้เข้าชม :169