วัดวังสนามปินาตาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังสนามปินาตาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสนามชัย หมู่ ๑๗ ตำบลโพนเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐๔๓๖๕๙๒๒๓
latitude :  15.93
longitude :  103.84
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มี สิ่งก่อสร้างที่วิจิตรงดงาม ปัจจุบันมีการก่อสร้างเจดีย์ที่ลอกเลี่ยนสถาปัตยกรรมขอม
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดทางรถโดยสารประจำทาง ถึงอำเภออาจสามารถจึงนั่งรถรับจ้างไปถึงวัดวังสนามปินาตาราม

จำนวนผู้เข้าชม :186