ไทรมหัศจรรย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไทรมหัศจรรย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-4422-9180
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :505