วัดป่านาดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่านาดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านนาดี ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042-111371
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งศึกษาธรรมะ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านมีต้นไม้ที่หลากหลายทำให้ร่มรื่น
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวห่างจาก อบต.นาคำ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :346