พระมหาเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระมหาเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044848584-12
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม มีพระมหาเจดีย์ที่สวยและงดงาม และมีหนองน้ำขนาดใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางจากนครราชสีมาถึงตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :340