ร้านอาหารหรอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ร้านอาหารหรอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  4135 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-251027
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ร้านอาหาร
การเดินทาง :  4135 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :660