วัดม่วงค่อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดม่วงค่อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074472120
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัด
การเดินทาง :  หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :792