หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > เมืองราชบุรี > วัดอมรินทราราม(วัดตาล)
วัดอมรินทราราม(วัดตาล)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอมรินทราราม(วัดตาล)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  37 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  085-830-3640
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอมรินทราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ ข้างกรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี สร้างมาตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีหลักฐานแน่นอน ทราบจากผู้สูงอายุว่า วัดนี้สร้างก่อนที่เมืองราชบุรีจะย้าย จากฝั่งวัดมหาธาตุวรวิหารมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำแม่กลอง คือ กรมการทหารช่างในปัจจุบันนี้ แต่พอจะประมาณได้ว่าเริ่มสร้างวัดนี้ราวปีกุน สัปตศก จุลศกราช 1177 พุทธศักราช 2354 ก่อนสร้างเมืองราชบุรีใหม่เล็กน้อย โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสงวงศาโรจน์) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ สมุหพระกลาโหมในสมัยนั้น เป็นผู้สร้าง โดยเจ้าพระยาท่านนี้ เป็นผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี ท่านที่ 2 ยังมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอมรินทรฤาชัย ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 2 เมื่อสร้างแล้วคงให้ชื่อว่า "วัดตาล" เพราะที่วัดนี้เป็นที่ค้าขายน้ำตาล ต่อมาในพุทธศักราช 2360 รัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองราชบุรีมาตั้งอยู่ ณ บริเวณกรมการทหารช่างในปัจจุบันนี้ วัดนี้จึงอยู่ติดกับตัวเมืองราชบุรีใหม่ทางด้านเหนือน้ำ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ ได้นิมนต์พระคณะธรรมยุตมาอยู่ปกครองวัด คือ ท่านเจ้าคุณพระสมุทรมุนี (หน่าย) มาจากวัดโสมนัสวิหารมาปกครองวัดในตอนปลายรัชกาลที่ 4 ราว พ.ศ.2406-2410 ตามจดหมายเหตุของครูวินัยธรรม (อินท์) เขียนตามคำของพระสมุทรมุนีว่า เดิมวัดนี้เป็นป่ารก เป็