พระวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-333220
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  #เรื่องขององค์พระวง เมื่อหมู่บ้านได้มาตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นอยู่นี้ มีเส้นทางน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นทางน้ำที่ไหลรุนแรงเมื่อถึงฤดูฝน และมีน้อยๆเป็นลำธารในฤดูแล้งก็เรียกชื่อทางน้ำนี้เป็นตอนๆ เช่น คลองตั้งเตี้ย อยู่แถบสวนบนสวนตั้วเตี้ย ต่อลงมาเรียกคลองสีเพ็ชร ต่อลงมาเป็นคลองสวนกลาง ซึ่งเลียบสวนมะพร้าวของพระยาศรีธรรมราช ต่อลงมาอีกก็เรียกคลองสวนใต้ ก็เป็นสวนมะพร้าวของพระยาศรีธรรมราช ฟากจากที่ตรงข้ามทางตะวันตกเรียกว่า คลองฟ้ารั่ว ที่ได้เรียกคลองฟ้ารั่ว ก็เพราะบริเวณนี้มีป่าใหญ่ต้นไม้ใหญ่มาก ถ้าฝนตกก็จะตกหนักมากจริงๆ จึงรียกแถวนี้ว่า ฟ้ารั่ว ต่อลงมาถึงบริเวณที่ตั้งวัดพระวงอยู่นั้น เรียกตรงนี้ว่า คลองท่าตะเคียน มีทางข้ามคลองอยู่ตรงนั้นกว้างคดเคี้ยวอยู่พอสมควร เหมือนกับที่ คลองฟ้ารั่ว ที่คลองท่าตะเคียนนี้แหละ ที่เป็นที่มาของพระวง คือ เมื่อก่อนนี้เวลาฝนตกหนักในฤดูฝนน้ำฝนพัดเอาขอนไม้ และแก่นไม้ต่างๆตามน้ำมาติดอยู่ที่คลองท่าตะเคียนนี้แหละ จะเป็นแก่นไม้อะไรไม่ทราบแต่มีลักษณะแปลกๆ คือขอนไม้อันนั้นมีลักษณะตรงกลางเหมือนมือโอบออกมาข้างหน้าคล้ายมือพระอุ้มบาตร ชาวบ้านจึงยกขึ้นมาตั้งไว้บนตลิ่งริมทางเดิน ต่อมาชาวบ้านจึงปลูกศาลามุงจากริมทางข้างคลองและยกขอนไม้นั้นขึ้นมาไว้บนศาลามุงจาก และตั้งอยู่นานมากจนกลายเป็นที่นับถือบูชาของชาวบ้าน มีความศักดิ์สิทธิ์ บนบานไว้ก็รับได้ผล ต่อมาก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ในวัดซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่า วัดเก่า ต่อมาก็สร้างเป็นคล้ายศาลา ขนาดใหญ่ขึ้น และเอาขอนไม้ศักดิ์สิทธิ์ เข้าไว้ก่อเป็นรูปพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน โอบไว้จะเป็นเวลานานเท่าไรไม่ทราบได้แต่ก็คงจะระหว่าง พ.ศ.2240-พ.ศ.2300 เพราะในปี 2300 เป็นปีที่ตั้งวัดน้ำกระจายปัจจุบัน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :356