หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > เมืองราชบุรี > วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)
วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ตำบล โคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032 316 417
latitude :  13.56
longitude :  99.82
รายละเอียด :  วัดศิริเจริญเนินหม้อ ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ทิศตะวันตกจดแม่น้ำแม่กลอง วัดศิริเจริญเนินหม้อ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2373 เดิมชื่อวัดโคกหม้อ เพราะพื้นที่ตั้งวัดมีการทำหม้อดินเผามาก และที่เนินเจดีย์ของวัด เป็นโบราณสถาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ต่อมามีพระรูปหนึ่งเดินทางมาพบโบราณสถาน จึงได้ชักชวนชาวบ้านและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะ จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดมาจนถึงทุกวันนี้ วัดศิริเจริญเนินหม้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2500 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร พระพุทธโคดมนวมินทร์อุดมโชค เป็นพระพุทธรูปสร้างจากหยกขาวทั้งองค์ด้วยศิลปะแบบรามัญ (มอญ) โดยช่างฝีมือชาวเมียนมาร์ และกำหนดองค์พระที่ประเทศเมียนมาร์ โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา นำโดยคุณสุขชาติ-คุณยุพิน โฆษะบดี และคณะ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านสักการะองค์พระพุทธรูปหยกขาว เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดศิริเจริญเนินหม้อได้ทุกวัน เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน : พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์
การเดินทาง :  วัดศิริเจริญเนินหม้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 100 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที * ซึ่งก่อนจะเข้าตัวเมืองราชบุรี ให้เลี้ยวขวา ไม่ต้องข้ามทางรถไฟเพื่อเข้าตัวเมืองราชบุรี และตรงไปประมาณ 1 กม. ให้เลี้ยวซ้าย จะเจอทางข้ามรถไฟ และวิ่งไปตามเส้นทางจะพบวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) ซึ่งจะใกล้สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลหลักเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :946