วัดบางลี่เจริญธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางลี่เจริญธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  115 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-3231-6885
latitude :  13.57
longitude :  99.82
รายละเอียด :  วัดบางลี่เจริญธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 115 ม. 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 2งาน 23 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดที่เอกชน ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดเขตที่ดินของทางการรถไฟ ทิศตะวันตกจดแม่น้ำแม่กลองนอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ โรงครัว 1 หลัง อาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศาลาท่าน้ำ ศาลาหน้าเมรุ เมรุลอย ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อสมัย อยุธยา พระบริวารอุโบสถก็สร้างในสมัยเดียวกัน 8 องค์ พระศรีอริยเมตตรัย 1 องค์ พระพุทธรูปโบราณรัตนโกสินทร์ 1 องค์ พระพุทธรูปลีลาประดิษฐาน ที่ลานหน้าอุโบสถ 1 องค์ วัดบางลี่เจริญธรรมตั้งเมื่อ พ.ศ.2360 วัดลางลี่เจริญธรรมไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผู้ก่อสร้าง บริเวณวัดมีต้นยางใหญ่สูงประมาณ 50 เมตร ความใหญ่ 5 เมตร เพราะในสมัยก่อนนิยมปลูกไม้ยาง คู่กับการสร้างวัด ในปัจจุบันนี้ยังมีต้นยางใหญ่เป็นหลักฐาน อยู่ในบริเวณวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระครูโสภณวิภูษิต เจ้าคณะตำบลท่าราบโคกหม้อ พระประธานประจำวิหาร - พระพุทธรูปโบราณรัตนโกสินทร์ - พระพุทธรูปลีลาประดิษฐาน - พระศรีอริยเมตตรัย
การเดินทาง :  วัดบางลี่เจริญธรรม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 102 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 28 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 6.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 14 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6.6 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 14 นาที โดยถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพฯ ก่อนเข้าตัวเมืองราชบุรี ก่อนข้ามทางรถไฟ เข้าตัวเมืองราชบุรี ให้เลี้ยวขวา และวิ่งตรงไปประมาณ 1 กม. จะเจอทางข้ามรถไฟให้เลี้ยวซ้าย และวิ่งไปตามทางประมาณ 4-5 กิโล จะเจอวัดบางลี่เจริญธรรม ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายเมือง ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดบางลี่วุฒิพันธุ์วิทยา

จำนวนผู้เข้าชม :806