หมู่บ้านท่องเที่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044756534
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู้บ้าน otop นวัตวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง :  อยู่หลังที่ทำการ อบต.หนองหอย

จำนวนผู้เข้าชม :451